Hủy

FPT Capital Tin tức

  • 16/07/2013 - 20:36

    Norges Bank trở thành cổ đông lớn của FPT

    Cùng với các tổ chức chung đại diện giao dịch là VPĐD Dragon Capital tại TP.HCM, Norges Bank đã trở thành cổ đông lớn với tổng số cổ phiếu sở hữu 5,01%.