Hủy

FPT Capital Tin tức

  • 20/03/2018 - 06:16

    FPT Retail chuẩn bị lên sàn

    FPT Retail sẽ đăng ký niêm yết 40 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Mã chứng khoán được cấp là FRT.
  • 16/07/2013 - 20:36

    Norges Bank trở thành cổ đông lớn của FPT

    Cùng với các tổ chức chung đại diện giao dịch là VPĐD Dragon Capital tại TP.HCM, Norges Bank đã trở thành cổ đông lớn với tổng số cổ phiếu sở hữu 5,01%.