Hủy

FPT Telecom Tin tức

  • 19/01/2018 - 08:00

    FPT "xa cứng, gần mềm"

    Sau khi thoái vốn khỏi mảng phân phối và bán lẻ, FPT đang dồn lực cho mảng công nghệ.