Hủy

Franc Thụy Sỹ Tin tức

Tờ tiền đẹp nhất thế giới

Tờ tiền đẹp nhất thế giới

Tiền giấy Thụy Sỹ được bình chọn đẹp nhất thế giới trong cuộc bình chọn Hiệp hội Những người sưu tầm tiền giấy quốc tế bình chọn.