Hủy

FRT Tin tức

  • 20/03/2018 - 06:16

    FPT Retail chuẩn bị lên sàn

    FPT Retail sẽ đăng ký niêm yết 40 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Mã chứng khoán được cấp là FRT.