Hủy

Gặt lúa Tin tức

  • 05/11/2012 - 16:58

    S&P bị cáo buộc lừa gạt nhà đầu tư

    Australia cho rằng Standard & Poor's (S&P) đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách đánh giá xếp hạng các công cụ đầu tư của nước này ở mức cao nhất.
XOR, XOR Việt Nam