Hủy

Genesia Ventures Tin tức

  • 23/07/2018 - 08:00

    Homedy nhận đầu tư từ 3 quỹ ngoại

    Homedy, website theo mô hình listing ( liệt kê) trong lĩnh vực bất động sản vừa hoàn thành vòng gọi vốn từ 3 quỹ của Nhật Bản và Hàn Quốc.