Hủy

Ghi chú Tin tức

  • 03/08/2013 - 12:37

    CEO và những giấc ngủ vài tiếng

    2 doanh nhân nổi tiếng Martha Stewart hay Donald Trump chỉ ngủ mỗi ngày vài ba tiếng. Mỗi doanh nhân thực sự cần ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?
  • 22/07/2012 - 14:59

    TAS lỗ quý thứ 6 liên tiếp

    Trong quý II, doanh thu của công ty chủ yếu vẫn đến từ hoạt động môi giới, đạt 758 triệu đồng, chiếm khoảng 63% tổng doanh thu.