Hủy

Giá ảo Tin tức

  • 28/09/2017 - 10:38

    Bất động sản bị “thổi” giá

    Giá đất, giá nhà, giá mặt bằng... được hét lên trời trong khi giá thực tế thấp hơn rất nhiều. Ngay tại những điểm nóng nhất, giao dịch thành công rất ít.
Người Tiên Phong