Hủy

Gia co dinh Tin tức

  • 17/09/2021 - 08:48

    CTG đang có định giá hấp dẫn

    Với tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn cùng mức định giá hấp dẫn, cổ phiếu CTG của VietinBank đang được đánh giá tích cực.