Hủy

Giá điện gió Tin tức

  • 31/07/2013 - 11:22

    288.000 USD hỗ trợ phát triển điện gió

    Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) vừa phê duyệt khoản viện trợ ODA không hoàn lại Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển điện gió cho Việt Nam.