Hủy

Gia hạn nộp thuế Tin tức

  • 04/10/2013 - 19:45

    Hoãn nộp gần 9.500 tỷ tiền thuế

    Cả nước có trên 106.000 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân được gia hạn nộp thuế GTGT với tổng số thuế được gia hạn lên gần 9.500 tỷ đồng.
  • 24/10/2012 - 07:21

    Điểm tin trước giao dịch ngày 24/10

    Chứng khoán Việt Nam tăng, chứng khoán thế giới đi xuống. Giá vàng và dầu cùng giảm. Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế VAT đến 20/4/2013.