Hủy

Gia hạn nộp thuế Tin tức

  • 24/10/2012 - 07:21

    Điểm tin trước giao dịch ngày 24/10

    Chứng khoán Việt Nam tăng, chứng khoán thế giới đi xuống. Giá vàng và dầu cùng giảm. Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế VAT đến 20/4/2013.
  • 05/10/2012 - 18:38

    Gia hạn nộp thuế VAT thêm 3 tháng

    Nghị quyết Chính phủ cho hay tiếp tục gia hạn 3 tháng với số thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp của tháng 6/2012 của doanh nghiệp.