Hủy

Gia hạn nộp thuế Tin tức

Hoãn nộp gần 9.500 tỷ tiền thuế

Cả nước có trên 106.000 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân được gia hạn nộp thuế GTGT với tổng số thuế được gia hạn lên gần 9.500 tỷ đồng.

  • 24/10/2012 - 07:21

    Điểm tin trước giao dịch ngày 24/10

    Chứng khoán Việt Nam tăng, chứng khoán thế giới đi xuống. Giá vàng và dầu cùng giảm. Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế VAT đến 20/4/2013.
  • 05/10/2012 - 18:38

    Gia hạn nộp thuế VAT thêm 3 tháng

    Nghị quyết Chính phủ cho hay tiếp tục gia hạn 3 tháng với số thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp của tháng 6/2012 của doanh nghiệp.