Hủy
Kinh Doanh

Từ 20/12, mở rộng trường hợp được gia hạn nộp thuế

Chủ Nhật | 08/12/2013 17:02

Theo quy định của Bộ Tài chính, kể từ ngày 20/12 tới, sẽ mở rộng thêm nhiều trường hợp được cơ quan thuế xem xét gia hạn thuế.
 

Cụ thể, trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại vậtchất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏahoạn, tai nạn bất ngờ. Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản củangười nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vậttư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị nhưtiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngộtngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởngtrực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải donguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.

Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất,kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đếnkết quả sản xuất, kinh doanh; Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bảnđã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước; Không có khả năng nộp thuế đúnghạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

Ngoài ra, tại Thông tư 165/2013/TT-BTC Hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính quy định về phạm vi số tiền thuế, tiền phạtchậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt được gia hạnnộp và thời gian gia hạn nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế được gia hạn số tiềnthuế nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ nhưngtối đa không vượt quá giá trị vật chất bị thiệt hại. Giá trị vật chất bị thiệthại bằng tổng giá trị tổn thất về tài sản trừ phần được bồi thường do tổ chức,cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật.

Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 2 năm,kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Cụ thể như: Nếu người nộp thuế bị thiệt hạivật chất từ 50% trở xuống so với tổng tài sản ghi trên sổ sách kế toán quý liềnkề trước thời điểm xảy ra thiệt hại thì được xử lý gia hạn nộp số tiền thuế cònnợ tối đa không quá 1 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Nếu người nộp thuếbị thiệt hại vật chất trên 50% so với tổng tài sản ghi trên sổ sách kế toán quýliền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại thì được xử lý gia hạn nộp số tiềnthuế còn nợ tối đa không quá 2 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Đối với trường hợp chưa được thanh toán vốn đầu tưxây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước thì số thuế đượcgia hạn tối đa không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán baogồm cả giá trị của các hoạt động tư vấn, giám sát, khảo sát thiết kế, lập kếhoạch dự án đối với các hợp đồng của công trình, hạng mục công trình xây dựng cơbản được người nộp thuế ký trực tiếp với chủ đầu tư, do ngân sách nhà nước cấpphát hoặc có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đakhông quá 1 năm.

Trong thời gian đang được gia hạn mà ngân sách nhànước thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn nợ thì người nộp thuế có tráchnhiệm nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước ngay sau ngày được thanh toán, cụthể như: Nếu vốn đầu tư được thanh toán bằng hoặc lớn hơn số tiền thuế được giahạn thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp ngay số tiền thuế đang được gia hạnvào ngân sách nhà nước.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện ngườinộp thuế không nộp tiền thuế được gia hạn khi được ngân sách nhà nước thanhtoán thì phải tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn kể từ ngàykế tiếp ngày được thanh toán theo quy định.

Nguồn Đầu tư


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới