Hủy

Giá trị doanh nghiệp Tin tức

 • 23/06/2022 - 18:07

  Tăng giá trị doanh nghiệp nhìn từ IR

  Hoạt động IR nên được giao cho một bộ phận chuyên trách. Nhiệm vụ của bộ phận này về cơ bản gồm 2 phần: truyền thông và chăm sóc đối tác.
 • 02/02/2022 - 07:30

  Giấc mơ phố thị

  Sau dòng người bỏ về quê trong dịch bệnh là bài toán hiệu suất lao động và thu hút đầu tư chất lượng cao của Việt Nam sau 30 năm mở cửa.
 • 23/02/2019 - 04:25

  Sửa gì trong Luật Kinh doanh 2014?

  Luật Doanh nghiệp năm 2014 được sửa đổi giữa lúc môi trường kinh doanh ở Việt Nam đầy tính cạnh tranh, khó dự đoán và dễ tổn thương.