Hủy

Giá trị doanh nghiệp Tin tức

  • 23/02/2019 - 04:25

    Sửa gì trong Luật Kinh doanh 2014?

    Luật Doanh nghiệp năm 2014 được sửa đổi giữa lúc môi trường kinh doanh ở Việt Nam đầy tính cạnh tranh, khó dự đoán và dễ tổn thương.
  • 07/07/2014 - 11:28

    Mở rộng thị trường xuất khẩu gạo

    DN xuất khẩu gạo giờ đây cần tìm kiếm thị trường mới, chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị thay vì bán gạo cấp thấp.