Hủy

Giấc mơ Tin tức

  • 23/03/2015 - 09:00

    Giấc mơ Mỹ: Không dễ dàng

    Giống như nhiều người đã làm, Bazileo Hernandez và Jeff Williamson đến khu vực khai thác dầu ở North Dakota để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Nhưng họ đã đến muộn.
  • 05/03/2014 - 19:09

    Singapore: Giấc mơ Silicon Valley

    Singapore đang xây dựng một Thung lũng Silicon tại khu vực bằng nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút doanh nghiệp công nghệ.