Hủy

Giao dat Tin tức

  • 22/01/2015 - 08:01

    Tin vắn chứng khoán ngày 22/1

    Chủ tịch PDR đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PDR; PVD dự kiến mua tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ; TTP dự kiến mua 3 triệu cổ phiếu quỹ...
  • 23/10/2014 - 21:34

    Tin vắn chứng khoán ngày 24/10

    2 Phó Tổng giám đốc KDC đăng ký bán gần nửa triệu cổ phiếu KDC, nhóm đầu tư Deutsche Bank giảm tỷ lệ sở hữu tại HPG...