Hủy

Giao dịch tiền ảo Tin tức

Thị trường tiền ảo giờ ra sao?

Thị trường tiền ảo giờ ra sao?

Đà tăng giá của thị trường tiền thuật toán biến mất hẳn từ khoảng đầu năm đến nay. Bitcoin và hơn 1.500 đồng tiền khác không ngừng rớt giá.

  • 18/11/2013 - 20:09

    Rủi ro với Bitcoin

    40 sàn giao dịch được tạo ra, 18 đã đóng cửa và 13 trong đó chấm dứt đột ngột. Tiền tệ ảo là lĩnh vực chứa nhiều rủi ro.