Hủy

Giáo dục phổ thông Tin tức

Đề xuất học THPT trong 2 năm

Đề xuất học THPT trong 2 năm

Số năm học mỗi cấp được đề xuất thay đổi theo hướng 10 năm giáo dục cơ bản (5 năm tiểu học, 5 năm THCS), 2 năm định hướng nghề nghiệp (THPT).

  • 08/04/2013 - 22:29

    Vingroup đầu tư vào giáo dục

    Vinschool là thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục của Vingroup với mô hình trường học liên cấp từ mầm non đến hết phổ thông trung học.
  • 01/04/2013 - 22:57

    CPI sẽ tăng những tháng tiếp theo

    2 yếu tố mang tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành có thể làm tăng CPI từ nay đến cuối năm là viện phí và học phí.