Hủy

Giao su Tin tức

Tình thương: Chia sẻ và thấu hiểu

Tình thương: Chia sẻ và thấu hiểu

Cuốn "Tình thương" của Hà Huy Thanh được dịch sang tiếng Ý, xuất bản tại Rome, thu hút mạnh mẽ sự chú ý của độc giả quốc tế và trong nước.

  • 12/07/2022 - 11:58

    Phía sau đời sống vỉa hè Sài Gòn

    Một góc nhìn đặt đời sống vỉa hè dưới ánh sáng khác, nơi nó có sức sống riêng, tinh thần riêng, thấm đẫm văn hóa và phản ánh đời sống người dân.
  • 21/02/2022 - 17:15

    Giao tiếp bất bạo động

    Ngôn ngữ trong bối cảnh cuộc sống ngày nay có đầy những sự xung đột, mâu thuẫn giữa các cá nhân, giữa các nhóm và giữa các quốc gia.
XOR, XOR Việt Nam