Hủy

Giao tiếp Tin tức

Giao tiếp bất bạo động

Giao tiếp bất bạo động

Ngôn ngữ trong bối cảnh cuộc sống ngày nay có đầy những sự xung đột, mâu thuẫn giữa các cá nhân, giữa các nhóm và giữa các quốc gia.

  • 02/12/2014 - 08:58

    Có Tiếng Anh - Tăng lợi thế việc làm

    Rất nhiều bạn trẻ năng động hiện nay đã biết tìm kiếm các cơ hội việc làm với mức lương cao hơn hẳn mặt bằng chung chỉ với lợi thế tiếng Anh.
Người Tiên Phong