Hủy

Giao tiếp Tin tức

  • 27/05/2020 - 17:07

    Thuật thôi miên trong giao tiếp

    Bác sĩ Hiroyuki Ishii hướng dẫn sử dụng kiến thức và kỹ năng sử dụng tiềm thức để đạt thành công trong việc giao tiếp.
  • 02/12/2014 - 08:58

    Có Tiếng Anh - Tăng lợi thế việc làm

    Rất nhiều bạn trẻ năng động hiện nay đã biết tìm kiếm các cơ hội việc làm với mức lương cao hơn hẳn mặt bằng chung chỉ với lợi thế tiếng Anh.