Hủy

Giấy báo Tin tức

Thụy Điển – Tetra Pak & ẩn số 4.0

Thụy Điển – Tetra Pak & ẩn số 4.0

Tetra Pak - Nhà sản xuất bao bì lớn nhất thế giới chuyển đổi mô hình 4.0 để vận hành bền vững với tư duy bảo tồn thế giới tự nhiên.

  • 10/07/2015 - 14:01

    Techcombank ưu đãi ngành Giấy

    Doanh nghiệp được vay thế chấp 100% tài sản đảm bảo là hàng hóa. Thủ tục vay đơn giản, dựa trên khoản phải thu của các đối tác đầu ra uy tín.