Hủy

Giay Tin tức

  • 27/06/2019 - 08:00

    Giày Việt lo chiến tranh thương mại

    Thị trường giày Việt Nam có thể sẽ bị xáo trộn nếu Mỹ áp mức thuế 25% lên sản phẩm giày từ Trung Quốc vì chiến tranh thương mại.