Hủy

Gói kích cầu Tin tức

  • 10/12/2012 - 08:16

    Điểm tin trước giao dịch ngày 10/12

    Chứng khoán thế giới tăng, chứng khoán trong nước giảm. FTSE điều chỉnh danh mục lần cuối năm 2012. Fed có thể mở rộng gói kích thích kinh tế trong tuần này.
XOR, XOR Việt Nam