Hủy

Gọi vốn Tin tức

Gọi vốn voucher

Gọi vốn voucher

Một hình thức gọi vốn mới cho các dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ.

  • 13/06/2018 - 10:27

    Toyota đầu tư 1 tỷ USD cho Grab

    Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trên quy mô toàn cầu từ một doanh nghiệp sản xuất ôtô vào lĩnh vực đặt xe công nghệ.