Hủy

Hà Đô Tin tức

  • 24/10/2023 - 13:30

    Lực đẩy TOD cho bất động sản

    Sự đột phá về hạ tầng giúp tăng giá trị và tăng thanh khoản cho các dự án TOD sẽ là trợ lực cho thị trường bất động sản năm sau.