Hủy

Ha Tin tức

  • 08/07/2023 - 14:00

    “Phù thủy” áo dài

    Không phải ngẫu nhiên Vũ Việt Hà có biệt hiệu “phù thủy” Áo Dài. Mỗi lần Hà xuất hiện là một lần, Áo Dài được thăng hoa trên nền chất liệu mới.
Người Tiên Phong