Hủy

Hải giới Tin tức

  • 27/04/2018 - 07:00

    Blockchain cách mạng hóa ngành hàng hải

    các hãng vận tải container khác đã bắt tay với những công ty công nghệ để nâng cấp và cải tiến mạng lưới hậu cần phức tạp nhất thế giới này.
  • 18/03/2017 - 08:00

    Giấc mơ của "Nàng"

    Sau khi vượt qua những định kiến cũ, những người thuộc thế giới thứ 3 cần được sự công nhận chính thức để được sự chia sẻ của cộng đồng nhiều hơn.