Hủy

Hãng hàng không vietnamairline Tin tức

Cục diện mới của hàng không

Cục diện mới của hàng không

Biến cố của FLC ảnh hưởng tới tương lai của Bamboo Airways và cũng thúc đẩy cục diện mới thị trường hàng không sau giai đoạn phải tái cấu trúc vì dịch.