Hủy

Hàng hóa nhập khẩu Tin tức

Kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm 2024

Kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm 2024

Trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 66,62 tỉ USD, tăng 9,1% so với tháng trước và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.