Hủy

Hàng không quốc gia Tin tức

Giải cứu Vietnam Airlines

Giải cứu Vietnam Airlines

Chỉ tiền thôi không đủ mà cần một chiến lược toàn diện hơn Để giải cứu hãng bay quốc gia.