Hủy

Hàng Việt cạnh tranh Tin tức

  • 20/05/2014 - 15:02

    Vietcombank tặng loa cho cảnh sát biển

    Đây là hệ thống loa đặc dụng, trị giá 3 tỷ đồng, được đánh giá là thiết bị mạnh và cần thiết, phục vụ cho hoạt động tuyên truyền.