Hủy

Hàng xa xỉ Tin tức

  • 15/03/2023 - 10:00

    "Thần tài" của ngành hàng xa xỉ

    Theo Nghiên cứu về ngành hàng xa xỉ của Bain & Company, Gen Y và Gen Z chiếm toàn bộ sự tăng trưởng của thị trường hàng xa xỉ vào năm 2022.
  • 31/01/2023 - 11:37

    "Thần tài" của ngành hàng xa xỉ

    Theo Nghiên cứu về ngành hàng xa xỉ của Bain & Company, Gen Y và Gen Z chiếm toàn bộ sự tăng trưởng của thị trường hàng xa xỉ vào năm 2022.
Người Tiên Phong