Hủy

Hàng xa xỉ Tin tức

  • 03/08/2016 - 12:00

    Giải mã tâm lý Hermès

    Hermès đã chơi trò tâm lý khi để cho người mua chờ đợi nhằm gia tăng sự thèm khát của họ đối với món hàng.