Hủy

Hành nghề Tin tức

  • 23/12/2015 - 09:48

    CIO Việt Nam - 5 năm, một hành trình

    Ngày 14/1/2016, Cộng đồng các Giám đốc Công nghệ Thông tin Việt Nam (CIO) tổ chức sự kiện “Kỷ niệm 5 năm thành lập” vào lúc 18:00 giờ tại Riverside Palace.