Hủy

Hawee Tin tức

Hùn mà không… hạp

Hùn mà không… hạp

“Hùn hạp làm ăn” là việc rất phổ biến trong hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, không phải lúc nào “hùn” cũng “hạp”, dẫn đến nhiều mâu thuẫn.

  • 08/03/2016 - 13:11

    Con cưng của bà chủ PNJ

    Mặc dù bận rộn với vai trò lãnh đạo PNJ, nhưng năm qua bà đã có những bước đi ráo riết để phát triển một sân chơi dành cho doanh nhân nữ.
Người Tiên Phong