Hủy

Hệ thống điện Tin tức

  • 01/10/2014 - 12:07

    Dừng cấp khí Phú Mỹ 3 trong 5 ngày

    Từ ngày 2 - 6/10/2014, nguồn khí Phú Mỹ 3 cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện phía Nam sẽ tạm ngừng cung cấp theo kế hoạch bảo dưỡng định kỳ.