Hủy

Hệ thống kinh tế Tin tức

  • 02/04/2014 - 19:50

    Pháp công bố Chính phủ mới

    Tân Thủ tướng Manuel Valls đã chỉ định Chính phủ mới với 16 thành viên, nội các thu gọn nhất trong lịch sử nền cộng hòa thứ 5.
  • 24/10/2013 - 10:41

    Cuba bắt đầu hợp nhất tiền tệ

    Trong một động thái mới nhằm tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế - tài chính, chính phủ Cuba quyết định hợp nhất 2 loại tiền tệ chính thức.
Người Tiên Phong