Hủy

Hệ thống phanh Tin tức

Triệu hồi hơn 10 nghìn xe Vespa tại Việt Nam

Triệu hồi hơn 10 nghìn xe Vespa tại Việt Nam

Sau khi báo cáo cục Đăng kiểm Việt Nam, Piaggio Việt Nam đã chính thức thực hiện chương trình triệu hồi và sửa chữa 10.072 xe Vespa Premavera do lỗi liên quan đến hệ thống phanh trước.

XOR, XOR Việt Nam