Hủy

Hennessy Tin tức

  • 30/12/2012 - 07:56

    Louis Vuitton thay đổi CEO

    Ông Jordi Constans đã từ chức giám đốc điều hành của nhãn hiệu Pháp chỉ sau một tháng, vì lý do sức khỏe.
XOR, XOR Việt Nam