Hủy

Hiệp định thương mại tự do Tin tức

  • 16/03/2018 - 20:05

    "Nhỏ mà không yếu" khi tham gia CPTPP?

    Hiệp định sẽ tạo ra một sân chơi công bằng, minh bạch cũng là cơ sở, nền tảng để cho các doanh nghiệp có tầm nhìn, định hướng, phát triển bền vững.
  • 09/08/2015 - 12:57

    Dệt may chờ “cất cánh”

    Tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do mở ra cơ hội lớn cho ngành dệt may Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.