Hủy

Hiệu suất Tin tức

Tập trung thần tốc

Tập trung thần tốc

Gải pháp để bạn làm chủ sự tập trung, tránh xao nhãng nhằm tăng hiệu suất làm việc.

  • 08/10/2018 - 19:17

    Tuần làm việc 4 ngày thôi!

    Nhiều thử nghiệm đã cắt giảm ngày làm việc trong tuần còn 4 ngày và có những hiệu quả đầu tiên.
Người Tiên Phong