Hủy

Hinh hoc Tin tức

  • 26/12/2013 - 14:15

    Ai cũng cần học kinh tế vi mô!

    Đã đến lúc cải cách bộ môn kinh tế học vi mô theo hướng đơn giản, dễ hiểu và mang nhiều tính thực tế hơn.
  • 02/08/2013 - 14:12

    Có nên tin vào các nhà kinh tế học?

    Nếu các nhà kinh tế học phát triển thành công các mô hình hiệu quả hơn, họ đã có thể dõng dạc trả lời những câu hỏi gây nhiều tranh cãi.