Hủy

Hồ học lãm Tin tức

Học thầy không tày học... thợ

Học thầy không tày học... thợ

70% học sinh, sinh viên trường nghề có việc làm ngay sau khi ra trường; thậm chí, có những nghề 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay.