Hủy

Hộ nghèo Tin tức

  • 01/06/2014 - 08:16

    Áp dụng cách tính giá điện mới

    Từ ngày 1/6, cách tính giá điện mới sẽ chính thức được áp dụng theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  • 09/04/2014 - 10:31

    Thay đổi cách tính giá điện

    Giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.