Hủy
Kinh Doanh

TPHCM đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người 8.400 - 8.800 USD/năm vào 2020

Thứ Ba | 26/08/2014 15:53

TPHCM cũng phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt từ 9,5% - 10%/năm.
 

UBND TPHCM vừa ra Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 – 2020.

Theo đó, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt từ 9,5% - 10%/năm;đến năm 2020, GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt từ 8.430 - 8.822 USD (năm 2013, thu nhập bình quân của mỗi người dân TP HCM đạt 4.513 USD); không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm; cơ bản không còn hộ cận nghèo theo chuẩn thu nhập 21 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đến năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 58,16% - 60,07%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng từ 39,19% - 41,07% và nông nghiệp chiếm tỷ trọng từ 0,74% - 0,78%.

Thành phố cũng phấn đấu thực hiện có hiệu quả Đề án tái cấu trúc kinh tế thành phố giai đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Thành phố cũng sẽ tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng; huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Nguồn Theo DVO/HCMC


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới