Hủy

Hoa dam Tin tức

  • 01/03/2016 - 08:00

    Ai đang là "vua" tiền mặt?

    Các doanh nghiệp có lượng tiền mặt lớn luôn có nhiều lợi thế. Nắm giữ cổ phiếu ở những công ty này, nhà đầu tư cũng yên tâm và tin tưởng hơn.