Hủy

Hỏa mù Tin tức

  • 22/08/2012 - 14:52

    Bình Thuận trồng mới 420ha cao su

    Dự án sẽ tiến hành trồng mới cây cao su từ năm 2011 - 2013 và chăm sóc từ năm 2012 - 2019 với tổng nhu cầu vốn đầu tư 32,37 tỷ.
Người Tiên Phong