Hủy

Hoa vang Tin tức

  • 09/05/2017 - 08:00

    Giữ đất vàng sau cổ phần hóa

    Một doanh nghiệp bất động sản cho rằng, trước đây đất được định giá theo khung quy định là sai nghiêm trọng vì chỉ bằng 20-30% giá thị trường.