Hủy

Hoại tử Tin tức

  • 16/06/2013 - 09:29

    Cà phê, Phố Phái và iPhone…

    Thi thoảng có vài cậu trai trẻ tĩnh lặng hàng giờ ở cà phê Lâm với iPhone. Café còn đấy, tranh còn đây mà tình người đã khác xưa nhiều.