Hủy

Hoang gia anh Tin tức

HAGL qua ải?

HAGL qua ải?

Sau khi có sự hiện diện của THACO, tình hình ở HAGL đã dễ thở hơn.