Hủy

Học Viện Ngân Hàng Tin tức

  • 08/07/2013 - 10:06

    Những điều “ít biết” về văn phòng cho thuê

    Văn phòng cho thuê hay bất kỳ phân khúc bất động sản nào được nhắc đến thời điểm này đều đã hết thời “làm tất ăn cả”, thậm chí còn là nỗi sợ hãi của nhiều nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại, vì đã chót “dính chàm” vào loại hình kinh doanh này.
  • 16/11/2012 - 07:56

    Để cứu doanh nghiệp cần chính sách mở

    Ông Cao Sĩ Kiêm cho rằng, Thống đốc NHNN nêu được định hướng lớn đảm bảo tính bền vững và hội nhập quốc tế, nhưng cách làm cụ thể thì chưa rõ.