Hủy

Hội thảo sách Tin tức

  • 01/10/2013 - 09:13

    USD kết thúc quý giảm mạnh nhất 2 năm

    Sức mạnh của USD giảm đáng kể trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn bế tắc về vấn đề ngân sách để tránh nguy cơ chính phủ nước này ngừng hoạt động.